MEDS-ийн тухай

Мэдээллийн технологийн дэлхийн хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн шилдэг шийдлүүдийг ашиглан аливаа байгууллагын мэдээллийн технологийн дэд бүтцийг захиалагчийн хүсэлтийн дагуу шийдэж өгч байна.

Энд дарж холбоо барих хаягийг харна уу.

ШИНЭ